Menu

PRO-Future

PRO-Future

3D Ausstellungen

 • PRO-Future

  OTISCI MULTIORIGINALNE BIH / PRINTS OF MULTIORIGINAL BIH

  21 May 2020 – 05 Jun 2020

  Okupljeni ljubavlju za grafikom, 39 požrtvovanih i vrijednih umjetnika na grafičkim radionicama „Otisci multioriginalne Bosne i Hercegovine“, sedam dana su svi do jednog djelovali sa ciljem da njihova djela ostave neizbrisiv trag u vremenu (2014. godine u Počitelju i 2015. godine u Bosanskoj Krupi). Na isti način projekt Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) „Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost“ (PRO-Budućnost) okuplja organizacije koje su sa velikim žarom ujedinile svoje snage za mir i toleranciju. Catholic Relief Services (CRS) zajedno sa partnerima u BiH kreativno i snažno djeluje kako bi izgradili međusobno povjerenje među narodima BiH bez obzira na različitosti. PRO-Budućnost će u suradnji sa utjecajnim ljudima iz BiH ucrtavati i preslikavati promjene za bolje sutra. Ugledat će se na mlade umjetnike koji su svojim radovima pokazali da trebamo gledati djela, a ne imena. Grafička radionica „Otisci multioriginalne Bosne i Hercegovine“ održana je u okviru projekta PRO-Budućnost, pod vodstvom Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, a uključujući sve akademije umjetnosti u Bosni i Hercegovini: Akademiju umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Akademiju likovnih umjetnosti Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Akademiju likovnih umjetnosti Široku Brijeg Sveučilišta u Mostaru. A love for printmaking gathered 39 dedicated and dilligent artists at the printmaking workshop "Prints of multioriginal Bosnia and Herzegovina" to work seven days one and all with the aim for their works to leave indellible trace in time (2014 in Pocitelj and 2015 in Bosanska Krupa . In the same way the USAID project "Trust, understanding, responsibility for the future" (PRO-Future) gathers the organizations that have fervently united their forces toward peace and tolerance. Catholic Relief Services (CRS) and its partners creatively and strongly work toward building of mutual trust among the ethnic groups in BiH regardless of their differences. In cooperation with key influencers from BiH, the PRO-Future will draw and trace changes for a better tomorrow. It will look up to young artists who showed by their works that we should look for deeds rather than names. A printmaking workshop, "Prints of multioriginal Bosnia and Herzegovina," was held within the PRO-Future project in cooperation with the Sarajevo Academy of Fine Arts and including all other art academies in Bosnia and Herzegovina: Academy of arts of the University of Banja Luka, Faculty of teaching University “Džemal Bijedić” of Mostar, Academy of fine arts Trebinje of the University of Istocno Sarajevo and Academy of fine arts Siroki Brijeg of the University of Mostar.

 • PRO-Future

  LIČNO (Portreti žrtava rata) / PERSONAL (Portraits of war victims)

  31 May 2020 – 15 Jun 2020

  Izložba Lično: Portreti žrtava rata, služi kao simbol humanosti i hrabrosti i snažan su i trajni podsjetnik na kolektivnu volju Bosne i Hercegovine da preživi rat 1992-1995. Izgleda da ratne žrtve odbijaju dopustiti da ih gorčina i bol obuzmu, već transformišu svoja traumatična iskustva u mudrost. Autor fotografija je Velija Hasanbegović. USAID je podržao izložbu lično kroz projekt PRO-Budućnost. The exhibition Personal: Portraits of War Victims’, serve as symbols of humanity and courage and are a powerful and permanent reminder of Bosnia and Herzegovina’s collective will to survive the 1992-1995 war, even today. The war victims featured refuse to let bitterness and pain overwhelm them, instead they transformed their traumatic experiences into wisdom. The author of photography is Velija Hasanbegovic. USAID supported the Personal Exhibition, through its PRO-Future project.

  neueste Werke

  • LIČNO / PERSONAL
   140 x 110 cm (h x w)
  • Nerzuk Ćurak
   140 x 110 cm (h x w)
  • Velija Hasanbegovic

   Janko Samouković, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Goran Dragojević, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Sedika Cerić, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Saša Dragić, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Alma Numić, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Mara Milanković Daradan, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Tarik Rizvanović, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Alma Suljaković, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Krsto Rakić, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Zijad Bačić, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Krešo Primorac, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Anđelko Kvesić, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Sakib Ahmetović, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Amir Omerspahić, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Zijad Čusto, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Amir Smječanin, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Mirsad Duratović, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
  • Velija Hasanbegovic

   Stanislav Krezić, 2017
   140 x 110 cm (h x w)
   2D Art / Photography
   Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy