Menu

이은진

포항예술진흥원

포항예술진흥원

3D exhibitions

 • 포항예술진흥원

  필묵 STRORY II

 • 포항예술진흥원

  송상헌-아버지의 정원

 • 포항예술진흥원

  권경한 사진전

 • 포항예술진흥원

  포토샵아카데미1기

  exhibiting artists

  latest works

  • 프로필
   176.3 x 134.8 x 4 cm (h x w x d)
  • 작가노트
   160 x 124.9 x 4 cm (h x w x d)
  • 초대의 글
   160 x 118.1 x 4 cm (h x w x d)
  • 豫樂(예락) 즐겁고 안락하다
   108 x 76 x 1 cm (h x w x d)
  • 退溪先生詩(퇴계선생시)
   124 x 86 x 1 cm (h x w x d)
  • 寄璧岡道伴(기벽강도반)
   268 x 68 x 1 cm (h x w x d)
  • 莊子句(장자구)
   196 x 48 x 1 cm (h x w x d)
  • 秋史書論(추사서론)
   112 x 82 x 1 cm (h x w x d)
  • 抱蜀不言 鴻鵠鏘鏘(포촉불언 홍곡장장)
   228 x 106 x 1 cm (h x w x d)
  • 大覺世尊(대각세존) 크게 깨달으면 세존이라
   106 x 62 x 1 cm (h x w x d)
  • 攖寧(영녕) 얽혀서 살기
   90 x 70 x 1 cm (h x w x d)
  • 松江先生詩(송강선생시)
   268 x 68 x 1 cm (h x w x d)
  • 龍岳慧堅禪師詩(용악혜견선사시)
   304.5 x 160.5 x 1 cm (h x w x d)
  • 居官四箴(거관사잠)
   92 x 70 x 1 cm (h x w x d)
  • 溝中瘠 反其幸(구중척 반기행)
   124 x 101 x 1 cm (h x w x d)
  • 德治(덕치)
   50 x 92 x 1 cm (h x w x d)
  • 燭威(촉위) 촛불의 위엄
   130 x 62 x 1 cm (h x w x d)
  • 冠履倒置(관리도치)
   100 x 80 x 1 cm (h x w x d)
  • 善弓(선궁)
   226 x 84 x 1 cm (h x w x d)
  • 李白句(이백구)
   190 x 62 x 1 cm (h x w x d)
   Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy