Menu

Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie

Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

3D exhibitions

 • Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

  Izraelskie impresje /Israeli impressions

  Plener młodzieży z Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie odbył się w 2019 r w Hajfie. Na wystawie prezentowane są szkice i fotografie z podróży/ Plein-air of young people from the Complex of Art Schools in Lublin took place in 2019 in Haifa. The exhibition presents sketches and photos from the journey.

 • Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

  XV MAKROREGIONALNY PRZEGLĄD WYRÓŻNIONYCH PRAC DYPLOMOWYCH LUBLIN 2021 MAKROREGION PÓŁNOCNO- -WSCHODNI

  XV Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych uczniów szkół plastycznych, we wszystkich makroregionach, jest przeglądem wyjątkowym w całej, kilkudziesięcioletniej już, historii tej imprezy. Przeprowadzany tak jak dotąd w formie biennale, przypadł na czas pandemii i wynikającej z niej radykalnej zmiany w funkcjonowaniu całego systemu szkolnictwa. W szkołach plastycznych dyplomy zarówno w roku 2020, jak i 2021 realizowane były w warunkach drastycznie ograniczonego dostępu do szkolnych pracowni oraz zredukowanego do konsultacji, bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami. O ile ubiegły rok szkolny dopiero w marcu odciął młodzież od normalnego trybu pracy, kiedy zaawansowanie dyplomów było już daleko posunięte, o tyle w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia przeprowadzone były prawie w całości w sposób zdalny. Nie trzeba dodawać, że było to dla wszystkich – uczniów, nauczycieli – doświadczenie zupełnie bez precedensu, na wszystkich polach: organizacyjnym, artystycznym, pedagogicznym. A jednak dzięki niezwykłemu zaangażowaniu nauczycieli prowadzących prace dyplomowe ze specjalizacji, nauczycieli rysunku, malarstwa i rzeźby oraz organizacyjnym wysiłkom dyrektorów, udało się doprowadzić do końca cały proces od projektu do realizacji i obrony przed komisją, o czym świadczą długie listy absolwentów umieszczone na końcu tego wydawnictwa. Spoglądając na strony internetowe szkół w całej Polsce, niejednokrotnie możemy spotkać fotoreportaże, animacje, wirtualne ekspozycje prac dyplomowych wraz z ich tzw. aneksami, potwierdzające oczywisty w świetle prezentowanych na przeglądach makroregionalnych prac, fakt, braku dowodów na obniżenie artystycznego poziomu kształcenia w tym zakresie. Jest to interesujące zjawisko, potwierdzające determinację i upór większości uczniów, którzy borykając się niejednokrotnie z psychologicznymi problemami wynikającymi z osamotnienia i braku realnych kontaktów, ostatecznie przełamywali te ograniczenia. Być może to właśnie jest najważniejsze doświadczenie dyplomantów tzw. covidowej edukacji, doświadczenie, które będzie procentować w przyszłości – na studiach lub na ścieżce własnej artystycznej kariery. Na koniec, dla porządku należy stwierdzić, że w Przeglądzie wyróżnionych dyplomów szkół plastycznych makroregionu północno-wschodniego, w obecnej XV edycji wzięło udział 12 szkół, nieco mniej wobec tych, które gościliśmy w ubiegłych latach. dyr Krzysztof Dąbek

  exhibiting artists

  latest works

  • Klaudia Puławska

   Hajfa, 2019
   w = 100 cm
  • Klaudia Puławska

   Hajfa, 2019
   w = 100 cm
  • Klaudia Puławska

   Hajfa, 2019
   w = 100 cm
  • Klaudia Puławska

   Hajfa, 2019
   h = 70 cm
  • Karolina Puławska

   Hajfa, 2019
   w = 100 cm
  • Karolina Puławska

   Hajfa, 2019
   w = 100 cm
  • Karolina Puławska

   Hajfa, 2019
   w = 100 cm
  • Klaudia Puławska

   Hajfa, 2019
   w = 100 cm
  • Klaudia Puławska

   Hajfa, 2019
   w = 100, d = 2 cm
  • Klaudia Puławska

   Hajfa, 2019
   w = 100, d = 2 cm
  • Weronika Grochal

   Hajfa, 2019
   w = 70 cm
  • Weronika Grochal

   Hajfa, 2019
   w = 70 cm
   szkic
  • Weronika Grochal

   Hajfa, 2019
   w = 70, d = 2 cm
   szkic
  • Weronika Grochal

   Hajfa, 2019
   w = 70, d = 2 cm
   szkic
  • Maja Jaremek

   Hajfa, 2019
   w = 70, d = 2 cm
  • Maja Jaremek

   Hajfa, 2019
   w = 70 cm
  • Maja Jaremek

   Hajfa, 2019
   w = 70, d = 2 cm
  • Maja Jaremek

   Hajfa, 2019
   w = 70, d = 2 cm
  • Julia Mielczarek

   Hajfa, 2019
   100 x 70 cm (h x w)
   Fotografia
  • Julia Mielczarek

   Hajfa, 2019
   100 x 70 x 2 cm (h x w x d)
   Fotografia