Menu

allex913

Gallery13

Gallery13

3D exhibitions

 • Gallery13

  Zboruri între ziduri/ Flights between walls

  21 Sep 2021 – 21 Oct 2021

  „VOLATUS INTER MUROS” Expoziția de față nu este doar o înșiruire de metafore ci o formă de comunicare, apărută ca o necesitate de adaptare a lumii de astăzi, și anume la nevoia timpului de spațiu. Da, am spus bine, timpul nostru are nevoie de spațiu său ! O lume firească cu perspective universale, care să se familiarizeze cu subtilitățile vieții. O formulă în care umanul poate conține tone de sublim, puncte esențiale de transparență, de senzual și foarte multe tonuri ceremoniale de sensibilitate. Expoziția cuprinde geografii inedite și sentimente îndrăznețe, promovate de Gallery13.ro într-un spațiu contemporan, cu notații fine de lirism, unde boala planetei dispare odată cu structura existențială a măștilor și nu mai devine o povară dramatică, permanentă și existențială. O constantă a acestei expoziții este filonul rar al conștiinței artistice, un echilibru între expresie și viziune. E adevărat că fiecarec artist are o estetică delimitată, dar atât existențialismul plastic nu deformează realitate și doar o recompune într-o fantezie care delimiteză teritorii artistice personale. ,, Zborul între ziduri” este un refugiu de semne estetice care există , astăzi, în ,, poezia” lui Liviu Șoptelea, Silvia Chirilă, Roni Reuven, Oara Larisa Mutu Mindoiu, Andrei Coptil, Ion Ciuta, Cătălin Barbu, Dorel Dinișoară și Florin Preda-Dochinoiu. Cei 9 artiști inagurează un spațiu nou, un spațiu liric modern , adevarat, rupând legăturile formale ( ale) sacrificiului , ca punct de pornire al mitului, pentru alegerile și sacrificiile generațiilor viitoare. This exhibition is not just a sequence of metaphors, but a way of communication arising as a need to adapt to today’s world, namely to the needs of space-time. Yes, I name it right, our time needs its space! A typical world with universal perspectives to get acquainted with the subtleties of life. A formula in which humans can contain tones of sublime, essential transparency points, sensual, and full of ceremonial tons of sensibility. The exhibition includes unique geographies and bold feelings, promoted by Gallery 13 in a contemporary space with magnificent notations of lyricism where planet disease disappears with the existential structure of masks and no longer becomes a dramatic, permanent and existential burden. „Flights between walls” is a refugee of estetic signs which exists, today, in „poetry” of Liviu Șoptelea, Silvia Chirilă, Roni Reuven, Oara Larisa Mutu Mindoiu, Andrei Coptil, Ion Ciuta, Cătălin Barbu, Dorel Dinișoară and Florin Preda-Dochinoiu. The nine artists inaugurate a new space, a modern-lyric space, factual, breaking the formal bonds of sacrifice, as a starting point of myth for sacrifices and choices of future generations.

 • Gallery13

  ACCESIBILIS SIGNIFICATA

  10 Jan 2022 – 01 Feb 2022

 • Gallery13

  LEPIDUS UNIVERSE

  17 Oct 2021 – 07 Nov 2021

  [RO] Michael Lassel este artistul mondial al timpului nostru, iar culorile Domniei sale pot participa direct la compunerea universală a sufletului... Michael Lassel s-a născut pe 19 decembrie 1948 în Ludwigsdorf / Transilvania. A urmat mai întâi școala la Sächsisch-Reen, apoi a urmat liceul de artă din Neumarkt / Târgu Mures, iar în cele din urmă, din 1968 până în 1972, a studiat la Academia de Artă din București. În 1986 a emigrat în Germania împreună cu familia sa. Michael Lassel s-a orientat insistent către trompe-l'oeil din 1989 când s-a alăturat grupului de artiști francezi „Trompe-l'oeil / Réalité” (sau „Trompe-l'oeil de chevalet”) și a participat la expozițiile lor. A primit numeroase premii pentru lucrările sale, începând cu „Médaille d´Or et le Grand Prix Robert Vrinat” de la Metz în 1990 și premiul I al Academiei Europene de Artă din Luxemburg în 1991. El și-a expus lucrările în muzee și galerii din întreaga lume. Lassel este unul dintre artiștii nu tocmai rari care au optat pentru un grup limitat de motive. Sunt produse ale civilizației care nu sunt prezentate într-o secvență izolată, ci mai degrabă aranjate într-un tot artificial ca o colecție densă de lucruri care atrage inevitabil privirea întrebătoare a observatorului. Aranjamentul spațial al piramidei obiectului central, care subliniază formatul vertical al imaginii, urmează modele clasice. Tipurile de obiecte folosite corespund și cărților, instrumentelor de suflat, monedelor și bancnotelor cunoscute din arta naturii olandeze din secolul al XVII-lea, imagini, busturi, vase de băut, ceasuri și multe altele, doar că Lassel și-a cumpărat modelele la piețele de vechituri din zilele noastre. Michael Lassel - Icoane pentru mileniul trei de Johann Adam Stupp [EN] Michael Lassel is the world artist of our time, and the colors of his Majesty can participate directly in the universal composition of the soul... Michael Lassel was born on December 19th, 1948 in Ludwigsdorf / Transylvania. He first went to school in Sächsisch-Reen, then he attended the arts high school in Neumarkt / Târgu Mures, and finally from 1968 to 1972 he studied at the Art Academy in Bucharest. In 1986 he emigrated to Germany with his family. Michael Lassel turned emphatically to the trompe-l'oeil from 1989 when he joined the French artist group "Trompe-l'oeil / Réalité" (or "Trompe-l'oeil de chevalet") and took part in their exhibitions . He has received numerous prizes for his work, beginning with the “Médaille d´Or et le Grand Prix Robert Vrinat” from Metz in 1990 and the 1st prize of the European Art Academy in Luxembourg in 1991. He has exhibited his works in museums and galleries all over the world. Lassel is one of the not exactly rare artists who have opted for a limited group of motifs. They are products of civilization that are not presented in an isolated sequence, but rather arranged into an artificial whole as a dense collection of things that inevitably attracts the observer's questioning gaze. The spatial arrangement of the central object pyramid, which emphasizes the vertical image format, follows classic models. The types of objects used also correspond to the books, wind instruments, coins and bills known from Dutch still life art of the 17th century. Images, busts, drinking vessels, clocks and more, only that Lassel bought his models at the flea markets of our day. Michael Lassel - Icons for the third millennium by Johann Adam Stupp [DE] Michael Lassel wurde am 19.12.1948 in Ludwigsdorf / Siebenbürgen geboren. Zur Schule ging er zunächst in Sächsisch-Reen, dann besuchte er das musische Gymnasium in Neumarkt/Târgu Mures, um schließlich von 1968 bis 1972 an der Kunstakademie in Bukarest zu studieren. 1986 emigrierte er mit der Familie nach Deutschland. Dem Trompe-l‘oeil wandte sich Michael Lassel nachdrücklich ab 1989 zu, als er sich der französischen Künstlergruppe „Trompe-l’oeil / Réalité” (bzw. „Trompe-l‘oeil de chevalet”) anschloss und sich an deren Ausstellungen beteiligte. Für sein Schaffen erhielt er zahlreiche Preise, beginnend mit der „Médaille d´Or et le Grand Prix Robert Vrinat” aus Metz 1990 und dem 1. Preis der Europäischen Kunstakademie Luxemburg 1991. Seine Werke stellte er in Museen und Galerien in der ganzen Welt aus, wobei außer dem British Museum in London auch noch Galerien in Paris, New York und Singapur besonders hervorzuheben sind. Lassel gehört zu den nicht eben seltenen Künstlern, die sich für eine eingeschränkte Motivgruppe entschieden haben. Es sind Erzeugnisse der Zivilisation, die nicht in isolierter Reihung, sondern zu einem künstlichen Ganzen arrangiert vorgestellt werden als eine dichte Ansammlung von Dingen, die unweigerlich den fragenden Blick des Betrachters auf sich zieht. Die das vertikale Bildformat nachdrücklich betonende Raumanordnung der zentralen Gegenstandspyramide folgt klassischen Vorbildern. Auch die beigezogenen Objektarten entsprechen den schon aus der holländischen Stilllebenkunst des 17. Jahrhunderts bekannten Büchern, Blasinstrumenten, Geldmünzen und -scheinen, Bildern, Büsten, Trinkgefäßen, Uhren und anderem mehr, nur dass Lassel seine Modelle auf den Flohmärkten unserer Tage erworben hat. Michael Lassel – Ikonen für das dritte Jahrtausend von Johann Adam Stupp

  latest works

  • Ofelia Huțul

   CONFIGURAȚIE, N/A
  • Ofelia Huțul

   „Activul sangvinic”, N/A
  • ACCESIBILIS SIGNIGCATA
   60 x 170 cm (h x w)
  • Ofelia Huțul

   DRUMUL CĂTRE SINE, N/A
  • Ofelia Huțul

   AUTOPORTRET, N/A
   70 x 50 x 2 cm (h x w x d)
   # Acryl on canvas
  • Ofelia Huțul

   EMINESCIANĂ, N/A
  • Ofelia Huțul

   BLAJINA, N/A
   140 x 60 x 3 cm (h x w x d)
  • Ofelia Huțul

   GENEZA
  • Ofelia Huțul

   Primăvara din noi, N/A
   40 x 50 x 2 cm (h x w x d)
   #oil on cardboard
  • Ofelia Huțul

   Umbrele din Eden, N/A
   89 x 48 x 2 cm (h x w x d)
   # oil on canvas
  • Ofelia Huțul

   "Ispita"-"Geneză", N/A
   80 x 80 x 2 cm (h x w x d)
   # oil on canvas
  • Ofelia Huțul

   ,,Lucian,un destin grăbit-Chemarea pământului”, N/A
   33 x 60 x 2 cm (h x w x d)
   #oil on cardboard
  • Ofelia Huțul

   Emotivul sentimental", U/C, 2018
   96 x 65 x 3 cm (h x w x d)
   # oil on canvas
  • Ofelia Huțul

   "The influiences of the moon", N/A
   100 x 70 x 3 cm (h x w x d)
   #oil on cardboard
  • Ofelia Huțul

   ,Floare – albastră ”, N/A
   80 x 80 x 3 cm (h x w x d)
   oil on carboard
  • Ofelia Huțul

   "The Joy of Flyng"/"Gioia di Volare", N/A
   80 x 80 x 3 cm (h x w x d)
   # Acryl on canvas
  • Ofelia Huțul

   AUTOPORTRET, N/A
   51 x 43 x 3 cm (h x w x d)
   oil on carboard
  • Ofelia Huțul

   Hunedoara - viziune, N/A
   80 x 60 x 3 cm (h x w x d)
   # acylic on canvas
  • Michael Lassel

   Bankier in guter Gesellschaft
   Trompe-l'œil
  • LEPIDUS UNIVERSE
   265 x 95 cm (h x w)