Menu

The Art Academy of Latvia

The Art Academy of Latvia / Latvijas Mākslas akadēmija

The Art Academy of Latvia / Latvijas Mākslas akadēmija

The Art Academy of Latvia / Latvijas Mākslas akadēmija

The Art Academy of Latvia was founded in 1919 by one of the first Latvian professional painters and the first rector of the academy Vilhelms Purvītis (1872-1945). A modernized tradition of academic education, openness to topical art processes and activities, contribution of the pedagogues in preparing young artists and a high-level performance of the students have ensured and preserved the Academy’s authority till nowadays.


Currently the Art Academy of Latvia is the most significant institution of art and design in Latvia. It offers knowledge and skills to anyone interested in becoming an independent and accomplished artist.


The Academy also organises and involves in various local and international projects, exhibitions, symposiums, mobility programs and other creative activities with aim to provide students the opportunity to broaden their view, gain new experiences and establish new contacts between professionals in different art and design fields - both nationally and globally.


Around 700 students study at the Art Academy of Latvia every year. And we are most pleased that the study process is characterized by exceptionally good collaboration between students and their professors.


Art Academy of Latvia
13 Kalpaka boulv., Riga, LV-1050, Latvia

3D exhibitions

 • The Art Academy of Latvia / Latvijas Mākslas akadēmija

  SEB Grant in Painting - exhibition Agenda / SEB stipendijas glezniecībā izstāde “Dienaskārtība" (PART II)

  21 Apr 2020 – 20 May 2020

  The Art Academy of Latvia started successful cooperation with SEB bank 12 years ago, all this time allowing every student of the Art Academy of Latvia to exhibit their skills in a painting competition. We planned to open the SEB scholarship exhibition "Agenda" on March 18, but due to the emergency, the students' artwork remains unseen in the exhibition hall of the Art Academy of Latvia. After evaluating the creative work put in by the students, the Art Academy of Latvia and SEB bank decided to move the exhibition to a virtual environment, thus giving art aficionados a unique opportunity to view the newly-created art without leaving home. What makes the exhibition even more intriguing is that all the works were produced before the COVID-19 crisis, and the viewers have the opportunity to observe what was relevant for students before the worldwide emergency. Every year, as part of the SEB Scholarship in painting, students are challenged to think about the meaning and relevance of a particular concept or term in their personal and societal context. The students' task is to reflect on the topicality of the issue in their artwork and to express their commentary on the theme of the competition through their art. The topic of the 2020 competition was the word "agenda", prompting students to think about the impact of the media on personal and public opinion. Students were encouraged to think critically and analytically and understand the processes shown in the news and social media because agenda is a way to ascertain not what the audience thinks, but what they need to think about, so day by day editors and news anchors focus our attention on certain news, forming our idea of what the most relevant events are at this moment. This time, students had the opportunity to create their own "agenda" and allow the viewer to delve into either their current and personal life events, or, on the contrary, to emphasize a lingering and topical problem in Latvia or the world. In the AAL, "SEB Scholarship in Painting" was first presented in 2008, its winner was Neonilla Medvedeva, in 2009 — Atis Jākobsons, in 2010 — Zane Tuča, in 2011 — Elza Sīle, in 2012 — Laimdota Steķe, in 2013 — Klāvs Loris, in 2014 — Madara Neikena, in 2015 — Zīle Ziemele, in 2016 — Sandra Strēle, in 2017 — Kristaps Priede, in 2018 — Anna Pommere, and in 2019 — Krišjānis Elviks. Curator: Inese Bauģe Photographer: Didzis Grodzs Latvijas Mākslas akadēmija pirms 12 gadiem aizsāka veiksmīgu sadarbību ar SEB banku, visus šos gadus sniedzot ikvienam Latvijas Mākslas akadēmijas studentam iespēju pierādīt savas spējas glezniecības konkursā. SEB stipendijas izstādi „Dienaskārtība” plānojām atklāt 18. martā, bet ārkārtas situācijas dēļ studentu darbi vientuļi stāv Latvijas Mākslas akadēmijas izstāžu zālē, skatītāju neredzēti. Latvijas Mākslas akadēmija un SEB banka, novērtējot studentu ieguldīto radošo darbu, nolēma izstādi pārcelt virtuālā vidē, tādejādi sniedzot mākslas interesentiem unikālu iespēju jaunradītos darbus apskatīt, neizejot no mājām. Izstādi interesantāku padara tas, ka visi darbi tika radīti pirms COVID-19 krīzes pasaulē, un izstādes skatītājiem ir iespēja iepazīties ar to, kas studentiem bija aktuāls pirms ārkārtas situācijas pasaulē. Katru gadu „SEB stipendiju glezniecībā” konkursa ietvaros studentiem liek aizdomāties par kāda konkrēta jēdziena vai termina nozīmi un aktualitāti personīgajā un sabiedrības kontekstā. Studentu uzdevums ir tēmas aktualitāti atspoguļot mākslas darbā un ar mākslas darba starpniecību paust savu personīgo komentāru par konkursa tēmu. Par 2020. gada konkursa tēmu tika izvirzīts vārds „dienaskārtība”, vedinot studentus aizdomāties par mediju ietekmi uz personas un sabiedrisko domu. Studenti bija aicināti kritiski un analītiski domāt un izprast procesus, kas atspoguļoti ziņās un sociālajos tīklos, jo dienaskārtība medijos ir veids, kā auditorijai noteikt, nevis ko, bet par ko domāt, tādā veidā dienu no dienas redaktori, ziņu vadītāji koncentrē mūsu uzmanību uz noteiktām ziņām, veidojot savu priekšstatu par to, kas šajā brīdī un momentā ir vissvarīgākie notikumi. Šoreiz studentiem bija iespēja veidot savu „dienaskārtību” un ļaut skatītājam iedziļināties, vai nu viņa aktuālajos un personīgajos dzīves notikumos, vai gluži pretēji akcentēt kādu samilzušu un aktuālu problēmu Latvijā vai pasaulē. “SEB stipendija glezniecībā" LMA pirmo reizi tika pasniegta 2008. gadā, par tās laureāti kļuva Neonilla Medvedeva, 2009. gadā – Atis Jākobsons, 2010. gadā – Zane Tuča, 2011. gadā – Elza Sīle, 2012. gadā – Laimdota Steķe, 2013. gadā – Klāvs Loris, 2014. gadā – Madara Neikena, 2015. gadā – Zīle Ziemele, 2016. gadā – Sandra Strēle, 2017. gadā – Kristaps Priede, 2018. gadā – Anna Pommere un 2019. gadā – Krišjānis Elviks. Izstādes kuratore: Inese Bauģe Fotogrāfs: Didzis Grodzs

 • The Art Academy of Latvia / Latvijas Mākslas akadēmija

  SEB Grant in Painting - exhibition Agenda / SEB stipendijas glezniecībā izstāde “Dienaskārtība" (PART I)

  21 Apr 2020 – 20 May 2020

  The Art Academy of Latvia started successful cooperation with SEB bank 12 years ago, all this time allowing every student of the Art Academy of Latvia to exhibit their skills in a painting competition. We planned to open the SEB scholarship exhibition "Agenda" on March 18, but due to the emergency, the students' artwork remains unseen in the exhibition hall of the Art Academy of Latvia. After evaluating the creative work put in by the students, the Art Academy of Latvia and SEB bank decided to move the exhibition to a virtual environment, thus giving art aficionados a unique opportunity to view the newly-created art without leaving home. What makes the exhibition even more intriguing is that all the works were produced before the COVID-19 crisis, and the viewers have the opportunity to observe what was relevant for students before the worldwide emergency. Every year, as part of the SEB Scholarship in painting, students are challenged to think about the meaning and relevance of a particular concept or term in their personal and societal context. The students' task is to reflect on the topicality of the issue in their artwork and to express their commentary on the theme of the competition through their art. The topic of the 2020 competition was the word "agenda", prompting students to think about the impact of the media on personal and public opinion. Students were encouraged to think critically and analytically and understand the processes shown in the news and social media because agenda is a way to ascertain not what the audience thinks, but what they need to think about, so day by day editors and news anchors focus our attention on certain news, forming our idea of what the most relevant events are at this moment. This time, students had the opportunity to create their own "agenda" and allow the viewer to delve into either their current and personal life events, or, on the contrary, to emphasize a lingering and topical problem in Latvia or the world. In the AAL, "SEB Scholarship in Painting" was first presented in 2008, its winner was Neonilla Medvedeva, in 2009 — Atis Jākobsons, in 2010 — Zane Tuča, in 2011 — Elza Sīle, in 2012 — Laimdota Steķe, in 2013 — Klāvs Loris, in 2014 — Madara Neikena, in 2015 — Zīle Ziemele, in 2016 — Sandra Strēle, in 2017 — Kristaps Priede, in 2018 — Anna Pommere, and in 2019 — Krišjānis Elviks. Curator: Inese Bauģe Photographer: Didzis Grodzs Latvijas Mākslas akadēmija pirms 12 gadiem aizsāka veiksmīgu sadarbību ar SEB banku, visus šos gadus sniedzot ikvienam Latvijas Mākslas akadēmijas studentam iespēju pierādīt savas spējas glezniecības konkursā. SEB stipendijas izstādi „Dienaskārtība” plānojām atklāt 18. martā, bet ārkārtas situācijas dēļ studentu darbi vientuļi stāv Latvijas Mākslas akadēmijas izstāžu zālē, skatītāju neredzēti. Latvijas Mākslas akadēmija un SEB banka, novērtējot studentu ieguldīto radošo darbu, nolēma izstādi pārcelt virtuālā vidē, tādejādi sniedzot mākslas interesentiem unikālu iespēju jaunradītos darbus apskatīt, neizejot no mājām. Izstādi interesantāku padara tas, ka visi darbi tika radīti pirms COVID-19 krīzes pasaulē, un izstādes skatītājiem ir iespēja iepazīties ar to, kas studentiem bija aktuāls pirms ārkārtas situācijas pasaulē. Katru gadu „SEB stipendiju glezniecībā” konkursa ietvaros studentiem liek aizdomāties par kāda konkrēta jēdziena vai termina nozīmi un aktualitāti personīgajā un sabiedrības kontekstā. Studentu uzdevums ir tēmas aktualitāti atspoguļot mākslas darbā un ar mākslas darba starpniecību paust savu personīgo komentāru par konkursa tēmu. Par 2020. gada konkursa tēmu tika izvirzīts vārds „dienaskārtība”, vedinot studentus aizdomāties par mediju ietekmi uz personas un sabiedrisko domu. Studenti bija aicināti kritiski un analītiski domāt un izprast procesus, kas atspoguļoti ziņās un sociālajos tīklos, jo dienaskārtība medijos ir veids, kā auditorijai noteikt, nevis ko, bet par ko domāt, tādā veidā dienu no dienas redaktori, ziņu vadītāji koncentrē mūsu uzmanību uz noteiktām ziņām, veidojot savu priekšstatu par to, kas šajā brīdī un momentā ir vissvarīgākie notikumi. Šoreiz studentiem bija iespēja veidot savu „dienaskārtību” un ļaut skatītājam iedziļināties, vai nu viņa aktuālajos un personīgajos dzīves notikumos, vai gluži pretēji akcentēt kādu samilzušu un aktuālu problēmu Latvijā vai pasaulē. “SEB stipendija glezniecībā" LMA pirmo reizi tika pasniegta 2008. gadā, par tās laureāti kļuva Neonilla Medvedeva, 2009. gadā – Atis Jākobsons, 2010. gadā – Zane Tuča, 2011. gadā – Elza Sīle, 2012. gadā – Laimdota Steķe, 2013. gadā – Klāvs Loris, 2014. gadā – Madara Neikena, 2015. gadā – Zīle Ziemele, 2016. gadā – Sandra Strēle, 2017. gadā – Kristaps Priede, 2018. gadā – Anna Pommere un 2019. gadā – Krišjānis Elviks. Izstādes kuratore: Inese Bauģe Fotogrāfs: Didzis Grodzs

  latest works

  • KRISTĪNE dAUKŠTE

   QUARTER REST / CETURDAĻPAUZE, 2020
   130 x 90 cm (h x w)
   Acrylic, canvas, plywood / Akrils, audekls, saplāksnis
  • KARLĪNA MARTA ZVIRBULE

   LAZYBONES / DIENASZAGLIS , 2020
   150 x 200 cm (h x w)
   Author technique / Autortehnika
  • IEVA ZINERE

   GUARDIAN / SARGS , 2019
   160 x 100 cm (h x w)
   Mixed media / Jaukta tehnika
  • RENĀTE ZEIMULE

   23:27, 2020
   81.5 x 64 cm (h x w)
   Oil on Canvas / Audekls, eļļa
  • ANDREJS ZAĻAISKALNS

   INSIGHT INTO YOURSELF / IESKATS SEVĪ , 2020
   150 x 200 cm (h x w)
   Author technique / Autortehnika
  • TATJANA VIŠŅAKOVA

   RED STROKE / SARKANAIS TRIEPIENS, 2020
   48 x 36 cm (h x w)
   Ink on paper / Papīrs, tuša
  • LINDA VILKA

   POEM ABOUT A GRATER THERAPY / RĪVJTERAPIJAS POĒMA , 2020
   400 x 150 cm (h x w)
   Mixed media / Jaukta tehnika
  • Ance Vilnīte

   WEDNESDAY, MARCH 11 / TREŠDIENA, 11. MARTS, 2020
   270 x 140 cm (h x w)
   Author technique / Autortehnika
  • LAURA VEĻA

   SEGMENT_0080, 2020
   80 x 40 x 3.5 cm (h x w x d)
   Author technique / Autortehnika
  • LAURA DAINA UPENIECE

   SOCIETY / SABIEDRĪBA, 2020
   120 x 140 cm (h x w)
   Oil on Canvas / Audekls, eļļa
  • JĀNIS ŠNEIDERS

   BEYOND / AIZ, 2020
   45 x 60 cm (h x w)
   Oil, pencil on canvas / Audekls, eļļa, zīmulis
  • Justine Seile

   ARTIST / MĀKSLINIECE, 2019
   130 x 110 cm (h x w)
   Oil on Canvas / Audekls, eļļa
  • LUĪZE RUKŠĀNE

   FIND A REASON TO WAKE UP (IN THE MORNING) / ATRAST IEMESLU PIECELTIES (NO RĪTA!), 2020
   101 x 38 cm (h x w)
   Mixed media / Jaukta tehnika
  • LIGITA PURIŅA

   EMOTIONS / EMOCIJAS, 2020
   80 x 70 cm (h x w)
   Mixed media / Jaukta tehnika
  • BEATE POIKĀNE

   COMPOSITION / KOMPOZĪCIJA, 2020
   360 x 195 cm (h x w)
   Mixed media / Jaukta tehnika
  • DĀVIS OZOLS

   PATTERN / RAKSTS, 2020
   130 x 100 cm (h x w)
   Oil, water-colour on canvas / Audekls, eļļa, akavarelis
  • OLGA MELEHINA

   THE CARDIOGRAM. INDEX (AUTOBIOGRAPHICAL ARCHEOLOGY) / KARDIOGRAMMA. INDEX (AUTOBIOGRAFISKA ARHEOLOĢIJA) , 2020
   102 x 144 cm (h x w)
   Author technique / Autortehnika
  • MADARA MELA

   TO BE CARRIED / BŪT NES, 2020
   150 x 220 cm (h x w)
   acrylic on canvas / Audekls, akrils
  • IVANS MAZEINS

   ALICE / ALISE, 2019
   120 x 90 cm (h x w)
   Oil on Canvas / Audekls, eļļa
  • ANNA MALICKA

   MISS BOS$$$ICC DRESSED UP FOR AN OPEN-AIR DANCE / MISS BOS$$$ICC SAPUCĒJUSIES ZAĻUMBALLEI, 2020
   190 x 130 cm (h x w)
   Author technique / Autortehnika
   Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy